Экстрэмальная змена клімата, няроўнасць, войны, расізм, бедната, голад, вычарпанне прыродных рэсурсаў, забруджванне навакольнага асяроддзя, праблемы энэргетычнай бяспекі,  ўзрост аўтарытарных тэндэнцый, крызіс дэмакратыі і дэмаграфічны крызіс – ўсе гэтыя праблемы стаяць перад чалавецтвам, не зважаючы ўвагі на дзяржаўныя межы.

Зараз няма краіны, якая пераадолела ўсе гэтыя праблемы аднаасобна, ці якая аказался б ў баку ад іх і не адчувала бы іх ўплыў – гэта проста немагчыма.

Але мы бачым, што гэтыя праблемы можна пераадолець прынцыпова, а больш справядлівы свет магчымы. Свет, пабудаваны на прынцыпах экалагічнай мудрасці, сацыяльнай справядлівасці, дэмакратыі ўдзелу, ненасілля,услойлівасці і павагі да разнастайнасці. Мы ўпэўнены ў магчымасці пабудаваць Зяленую Беларусь як частку агульнага свету, заснаванага на гэтых прынцыпах.

Зяленая Беларусь будзе тым месцам дзе цэняць культурную, этнічную, расавую, сэксуальную, рэлігіозную і духоўную разнастайнасць і спрыяюць развіццю адносін з павагай да ўсіх людзей. Яна магчыма як краіна, адкрытая для новых ідэй і людзей, якія дапаўняюць нашу культуру, грамадства і эканоміку. Групы людзей, якія традыцыйна былі выключана з працэсса прыняцця рашэнняў будуць падтрыманы.

Так як гарады становяцца цэнтрамі развіцця розных сфер жыцця людзей, то у будучым будзе павялічвацца то іх роля, насельніцтва і уплыў на навакольнае асяроддзе. Гарады Зяленай Беларусі будуць спажываць ресурсы, вытворчасць якіх не стварае шкодных выкідаў. Акрамя таго, гарады будуць забяспечвацца ўласнымі магчымасцямі наколькі гэта магчыма.

Прамысловыя раёны не будуць мець горшыя ўмовы жыцця, чым офісная ці спальная часткі гарадоў. Грамадскі транспарт стане экалагічным, танным і зручным для карыстання, а таму стане асноўным сродкам перамяшчэння па горадзе, што дазволіць выкарыстоўваць значныя плошчы парковак і дарог можна будзе выкарыстоўваць для азелянення і стварэння зон рэкрэацыі.

Разам з тым, ў Зяленай Беларусі любое месца будзе зручнае для пражывання. Гэта значыць, што ў сельскай мясцовасці будуць створаны ўсе умовы для мабільнага актыўнага жыцця, забеспячэння высокіх сацыяльных стандартаў медыцыны, адукацыі, доступу да культуры, высокапрыбытковай і высокакваліфікаванай працы.

Тэрыторыя па-за межамі населеных пунктаў будзе выкарыстоўвацца найлепшым з пункту гледжання экалогіі, чынам. Асабліва ахоўваемыя тэрыторыі займаюць значную частку тэрыторі краіны і ахопліваюць ўсе ўнікальныя экасістэмы, што забяспечвае захаванне біяразнастайнасці. Пры гэтым яны даступныя для адпачынку і экалагічнага турызму, што дазваляе станавіцца такім тэрыторыям месцамі эканамічнага і культурнага развіцця. Выкарыстанне тэрыторый для вядзення гаспадарчай дзейнасці скіравана на ўстойлівасць і мінімізацыю ўплыву на натуральныя працэсы. Вытворчасць і перапрацоўка сельскагаспадарчых прадуктаў асноўваецца на працэсах, выключаючых забруджванне прадуктаў харчавання і негатыўны ўплыў на здароўе.

Будуць створаны ўмовы актыўнага ўдзелу грамадзян у вырашэнні лакальных праблем, а значыць рэсурсы перайдуць пад кіраванне мясцовых ініцыятыў і ўладаў. Гэта таксама будзе стымуляваць стварэння гарызантальных сувязяў паміж суполкамі і арганізоўваць ініцыятывы па агульнаму выкарыстанню рэчаў і іх абмену.

Зяленая Беларусь будзе краінай, ў якой ва ўсіх есть адукацыя, кампетэнцыі і доступ да рэсурсаў для ўдзелу ў жыцці грамадства і разумення важнасці свайго ўдзелу, атрымання дастойную аплату працы

Вырашэнне вялікай колькасці пытанняў на мясцовым ўзроўні патрабуе ўдзелу вялікай колькасці людзей ў прыняцці рашэнняў, а для адказнага прыняцця рашэнняў неабходны высокі ўзровень адукацыі насельніцтва, асабліва ў частцы экалагічнай і кліматычнай адукацыі.

Шырока паспаўсюджаная практыка самакіравання і ўдзел ў прыняцці рашэнняў на лакальным ўзроўні будзе ствараць магчымасць для самаразвіцця і самарэалізацыі, ў тым ліку ў выглядзе сацыяльнага ліфта і палітычнага ўдзелу ў развіцці краіну ўжо на рэспубліканскім ўзроўні. Такая рэалізацыя магчыма толькі пры надзейнай працы дэмакратычных інстытутаў, а механізм вызначэння лідэраў як найлепшых праўстаўнікоў лакальных ініцыятыў будзе ў сваю чаргу абараняць дэмакратычныя інстытуты ад пагроз захопу ўлады.

Прынцыпы Зялёнай Беларусі:

Кліматычная нейтральнасць

Рэсурсаэффектыўнасць

Цыркулярнасць

Справядлівасць

Устойлівасць

Сяброўства з навакольным асяроддзем

Добрае кіраванне

СЕКТАРЫ ЗЯЛЁНАЙ БЕЛАРУСІ:

Энергетика

На всей цепочке добыча – преобразование – транспортировка – конечное потребление не происходит выбросов парниковых газов
При преобразовании энергии не производится другие выбросы загрязнителей
Объекты энергетики не влияют на локальные экосистемы
При работе транспорта не происходит выбросов парниковых газов
При работе транспорта не происходит выбросов других загрязнителей
Производство электрической и тепловой энергии упрощается до уровня, когда каждый может обеспечивать свои потребности на максимальном уровне
Механизмы взаимоотношения между различными участниками упрощен настолько, что каждый может участвовать в рынке с целью продавать, покупать энергию, или изменять свое поведение в зависимости от ситуации на рынке

Промышленность

Утилизация низкотемпературного тепла, сокращение потерь тепла
Специализация и кооперирование в использовании производств (термических, гальванических, химико-термических, литейных, химических) наиболее современных энергоэффективных технологий
Оптимизация техпроцессов со снижением потребления тепла и утилизации излишнего тепла на промышленных предприятиях
Внедрение современных энергоэффективных технологий, приборов и использование энергосберегающих материалов
Производство низкоуглеродного цемента, в частности улавливание CO₂, выделяющегося в клинкер при переработке известняка, модернизация обжиговых печей
Производство низкоуглеродной стали, в частности, прямое восстановление железа (DRI), улавливание CO₂, преобразование отходящих газов сталеплавильных заводов в этанол, использование водорода, производство чугуна без коксовых печей или агломерационных установок
Внедрение инновационных разработок, обладающих высокой добавленной стоимостью и низкой долей топливно-энергетических ресурсов в себестоимости конечной продукции
Развитие менее энергоемких отраслей, замена продукции с большим удельным весом энергетической составляющей на менее энергоемкую
Поддержка в переходном периоде отраслей и предприятий, наиболее подверженных рискам

Транспорт

Переход на новые виды топлива
Стимулирование смены видов транспорта, поддерживая активный транспорт и общественный транспорт (для грузовых и пассажирских перевозок)
Развитие интермодальности перевозок

Сельское хозяйство

Развитие низкоуглеродного производства энергии и биоэкономики, в целях сокращения выбросов CO₂ и увеличения добавленной стоимости сельскохозяйственного сектора
Сокращение прямых и косвенных выбросов с помощью агроэкологии и точного земледелия
Реализация пилотных проектов для демонстрации технической возможности и экономической эффективности циркулярных технологий и процессов
Проведение информационной кампании среди производителей, представителей госорганов и потребителей, а также повышение доступности научных знаний и устойчивых практик и технологий
Использование биогазовых установок на всех животноводческих фермах
Создание эффективной инфраструктуры и механизмов сбора и использования сельскохозяйственных отходов
Технологические решения для сокращения выбросов метана от домашнего скота, в частности, новые кормовые добавки, включая красные водоросли, химические ингибиторы и дубильные вещества, альтернативные фуражные корма, генетическая селекция, контролируемая доставка кормовых добавок на откормочные площадки
Создание и развитие новых пастбищ, устойчивое управление пастбищами
Переход к практикам устойчивого (органического) земледелия
Интеграция биоразнообразия на сельскохозяйственных землях и внедрение практик органического сельского хозяйства
Повышение точности применения минеральных удобрений, использование органических удобрений, образующихся в животноводстве, снижение выбросов закиси азота на килограмм азота в органических удобрениях

Отходы и предотвращения их образования

Внедрение целевых показателей по уровню использования вторичного сырья в производстве отдельных видов продукции (упаковка, строительные материалы и т.д.)
Переформатирование законодательного регулирования сферы обращения с отходами по формату ЕС (рамочный закон → законы в отношении отдельных групп отходов → регламенты, стандарты, подзаконные акты в отношении отдельных процессов, технологий, документации)
Внедрение систем сбора и использования метана для действующих полигонов
Уход от системы ЖКХ в сфере обращения с ТБО, перевод управления системой в частный сектор (путем проведения тендеров на обеспечение обращения с ТБО в регионах)
Экологический налог на захоронение отходов (с его поэтапным увеличением)
Уровень захоронения отходов не превышает 10%, на полигоны не поступают отходы, не подвергнутые предварительной обработке (сортировке)
Обеспечение раздельного сбора и 100% переработки (анаэробное сбраживание и/или аэробная стабилизация) органических (био-) отходов
Внедрение комплекса мер и целевых показателей по повторному использованию отходов
Полная ликвидация мини-полигонов, создание региональных полигонов (для одного или нескольких районов) с системой сбора и использования метана и необходимого количества сортировочно-перегрузочных станций
Внедрение комплекса мер и целевых показателей по предотвращению образования отходов для наиболее критичных видов отходов (строительные, органические, упаковка, электроника)
Запрет реализации (вывода на белорусский рынок) отдельных групп товаров (пластиковые «соломинки» для напитков и т.л.)
Дуальная система раздельного сбора отходов, в которой ответственность за раздельный сбор, сортировку и рециклинг вторичного сырья несет система РОП, а сбор смешанных отходов осуществляется за счет тарифов с населения
Совершенствование системы приема отходов (включая опасные) от населения путем внедрения и развития пунктов раздельного сбора (центры рециклинга), с разработкой мер стимулирования сбора широкого круга отходов
Внедрение эффективной конкурентной системы расширенной ответственности производителей (РОП) упаковки, электроники, батареек, текстильных изделий, шин, автомобилей и их компонентов, с прямым управлением системой и операторами РОП со стороны производителей, экомодуляцией платежей (больше плата за упаковку и товары, которые не перерабатываются или плохо перерабатываются), целевыми показателями для системы РОП на уровне ЕС
Внедрение депозитно-залоговой системы оборота пластмассовой и металлической тары (упаковки) из-под напитков
Внедрение передовых технологий:
– переработки строительных отходов;
– переработки органических отходов;
– газификации фракций ТБО и других отходов, не подлежащих рециклингу;
– химического рециклинга пластиковых отходов, не подлежащих механическому рециклигу
Внедрение в сфере обращения с ТБО системы «плати, если выбрасываешь» (pay as you throw)

Биоразнообразие / природные территории

Природные территории с богатым биологическим и ландшафтным разнообразием идентифицированы, находятся под эффективной охраной
Обеспечено устойчивое управление ООПТ
Организован регулярный и качественный мониторинг на ООПТ
Ключевые природные территории взаимосвязаны между собой в национальную экологическую сеть и интегрированы в общеевропейскую экологическую сеть
Численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений стабильна или растет
Выгоды от применения генетических ресурсов используются на справедливой и равной основе
Обеспечена биологическая безопасность
Распространение чужеродных видов находится по контролем
Достигнуты национальные задачи по нейтральному балансу деградации земель
Проведена экологическая реабилитация осушенных торфяников, выбывших из хозяйственного использования
Зарастающие пойменные луга и открытые болота восстанавливаются в сочетании с экономически эффективным использованием растительной биомассы
Вопросы сохранения и восстановления биологического и ландшафтного разнообразия устойчиво финансируются
Активно развивается экологический туризм
Формируется рынок экосистемных услуг
Функции охраны и воспроизводства лесов и функции лесопользования разделены в системе государственного управления
Осуществляется эффективное международное сотрудничество Республики Беларусь в рамках КБР и протоколов к ней, КБО ООН, других природоохранных конвенций, многосторонних и двусторонних соглашений

Территориальное  развитие (города и сельские территории)

Развивается полностью безуглеродное энергопотребление новых и существующих зданий
Проходит реконструкцию всего существующего жилого фонда, зданий и сооружений административного и коммерческого сектора для достижения высокого уровня энергопотребления
БОльшая часть населения живет в городах
В городах обеспечен доступ к природе и биоразнообразию на уровне естественного
Люди имеют быстрый доступ к разным видам услуг, вписаны в сообщества и не одиноки
Климатические и антропогенные риски минимизированы (проактивный подход к созданию соответствующей инфраструктуры)
В городах учтены интересы и особенности всех групп горожан (“разнообразие”)
Люди умеют договариваться. созидать вместе, проявляют взаимное уважение
Умные технологии понимают понимать город. сделать город комфортным, удобным, реагировать на вызовы
Доступ к чистой и безопасной  окружающей среде (антропогенные, природные, социальные факторы)
В городах созданы условия для развития экономики. город работает на благосостояние горожан
Горожане социально ответственны и осознанны (в потреблении, планировании, принятии решений)
Развитие городов осуществляется на основании долгосрочного стратегического планирования и понимания всех процессов
“Нулевой баланс” потребления ресурсов, низкое потребление ресурсов, минимизация образования отходов
Города – самодостаточные и независимые системы (принятие решений, финансы)
Городские решения принимаются с учётом экологических приоритетов

Образование и развитие потенциала

Осведомленность граждан, расширение и распространение низкоуглеродной культуры
Интерес и вовлеченность, помощь гражданам в переходе на низкоуглеродный режим
У сістэму адукацыі ўключана экалагічная і кліматычная адукацыя
Кожны чалавек мае права на адукацыю ў розных фарматах, укл. нефармальную адукацыю
Существует и имплементирована в университетское управление концепции зеленого (зеленые решения для университета и экологические организации) и устойчивого университета (справедливая торговля, права человека, социальные направления)
Зеленые ценности транслируются через культуру и искусство
Научное развитие способствует созданию уникальных зеленых решений

Дакументы Зялёнай Беларусі:

РУЛЕВЫЕ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДА

Развитие потенциала и образование в сфере устойчивого развития и зелёной экономики для профессиональных и управленческих кадров Беларуси

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КУРС

возможности и риски для Республики Беларусь

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ [Р]ЕВОЛЮЦИЯ

Перспективы устойчивого развития энергетического сектора Беларуси

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ [Р]ЭВОЛЮЦИЯ

Перспективы устойчивого развития энергетического сектора Беларуси

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ

Энергетическая [р]еволюция в Беларуси: как это возможно?

Scroll to Top